Strategia

Człowiek składa się z 3 sfer: duchowej, cielesnej i psychologicznej. Aby wyzdrowieć w pełni musisz leczyć wszystkie sfery naraz. W podrozdziałach opisan\e sposoby na każda ze sfer.

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: